Beg Frame Saraka

Berat : 400 gram

Ukuran: 17cm x 31cm

Jenis kain: cotton linen

Cara jahitan: jahitan lurus